Zaměření

Výcvik se zaměřuje na: 

1) nácvik základních terapeutických dovedností – akceptace klienta, empatie a naslouchání, opravdovost a autentičnost terapeuta – které umožňují vznik blízkého vztahu mezi terapeutem (pomáhajícím) a klientem a přispívají tak k nastartování úzdravných procesů u klienta

2) osobní rozvoj účastníků - v rámci výcviku účastníci zpracovávají vlastní obtížná témata, spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání a učí se nedirektivní a autentické komunikaci.