Ukončení

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu výcviku je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou do písemné podoby. Tyto písemnosti jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.