Cena

Orientační cena za rok je 15.000 Kč ročně bez DPH,  18.150 Kč včetně DPH. 

 Do finanční rozvahy je třeba ještě připočítat úhradu za ubytování s plnou penzí.