Máme nové, lepší stránky - www.carlrogers.cz

Tyto staré necháme pomalu a přirozeně dosloužit.

Výběrové řízení pro X. komunitu je stanoveno na 23.9.2017!

X. komunita začne prvním týdnem 5.-12.11. 2017

Link na přihlášku a aktuální informace už na www.carlrogers.cz

Těšíme se na vás!

 

    Sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovské psychoterapii) je určen pro všechny zájemce z řad pracovníků „pomáhajících profesí“, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit postupy vlastní tomuto psychoterapeutickému směru, a pracovat na svém osobním rozvoji. Jde především o sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační poradce a duchovní, výcvik je ale zároveň určen i pro všechny ostatní, kteří mají zájem o osobní růst, zlepšování vztahů se svým okolím a o rozvoj komunikačních dovedností.

    Nepředpokládáme, že by výcvik kvalifikoval pro výkon samostatné psychoterapeutické praxe, proto je otevřen i těm, kteří nesplňují kritéria pro přijetí do jiných forem psychoterapeutických výcviků.

    Absolvování takového výcviku, jako je ten náš, a osvojení si výcvikových dovedností je bezpochyby výhodou, často však i podmínkou v profesích, kde se pracuje a komunikuje s lidmi, i když se nejedná přímo o terapeutickou práci.

 

"Člověk má sílu, velkou kapacitu, která se projeví, když vnímá empatii v opravdovém, akceptujícím a pečujícím vztahu."

                                                                                        C.R.Rogers

 

Návštěvy:

Kontaktní adresa:

jindra.se@volny.cz

Jindřiška Seethalerová