Cíle

  1. Teoretické seznámení se zásadami PCA přístupu
  2. Nácvik praktických dovedností pro práci v pomáhajících profesích
  3. Prostor pro vlastní osobnostní růst a sebepoznání