Literatura

Daniela Šiffelová - Rogersovská psychoterapie pro 21.stol., GRADA, 2010

Carl R. Rogers - Ako byť sám sebou, IRIS, Bratislava, 1995

Jan Vymětal - Rogersovská psychoterapie, ČESKÝ SPISOVATEL, Praha, 1996

Janet Tolan - Na osobu zaměřený přístup, PORTÁL, Praha, 2006

Roger Casemore - Na osobu zaměřená psychoterapie, PORTÁL, Praha, 2008

Jan Vymětal - Obecná psychoterapie, PSYCHOANALYTICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha, 1997

Victor J. Drapela - Přehled teorií osobností, PORTÁL, Praha, 1997

 

 

Z myšlenek Carla R.Rogerse

  

"Jeden z nejuspokojivějších pocitů, které znám - a také jeden z nejintenzivnějších zážitků podporujících růst druhého člověka - prožívám tehdy, když druhého člověka prožívám stejně jako západ slunce. Pokud jsem schopen je tak vidět, jsou lidé stejně obdivuhodní jako západ slunce. Ve skutečnosti si západu slunce můžeme vážit, protože ho nemůžeme ovládat. Pozoruji -li západ slunce, nestává se mi, že bych říkal: "Chtělo by to trošku zjasnit oranžovou při pravém okraji, přidat purpur podél horizontu a nešetřit tolik růžovou na mracích." To nedělám. Nesnažím se západ slunce ovládat. Pozoruji celý ten jev s úžasem."


"To, jak se člověk chová a jaké má vztahy k druhým lidem, závisí především na tom, jak vnímá sám sebe."

 

"Dalším důležitým aspektem procesu vytváření komunity, jak ho vidím já, je jeho transcendence, spiritualita. Jsou slova, která bych v minulých letech nikdy nepoužil. Avšak moudrost, již skupina vyzařuje, přítomnost téměř telepatické komunikace a pocit existence "něčeho velkého" si o taková označení přímo říkají."

 

"Vždycky jsem si přál, abych co nejpronikavěji rozuměl sdělení svého protějšku, ať už je to klient, přítel nebo člen rodiny. Toužil jsem po tom, aby mně bylo rozuměno."

 

"Oceňovat nebo milovat druhého a být oceňován a milován druhým je tedy prožíváno jako zkušenost, která podporuje růst osobnosti. Člověk, který je citlivě nesobecky milován, vzkvétá a rozvíjí své jedinečné self. Člověk, jenž nezištně miluje, je vnitřně obohacován."

 

"Cítím, že jsem - li schopen druhému naslouchat, mé vlastní já roste."

 

"Setkat se s opravdovostí druhého člověka je skvělý zážitek. Když se člověk neskrývá za masku a mluví z nitra své duše, nemůže se splést."