Lektoři

Jindřiška Seethalerová

Monika Peterková

Alice Chamrádová

Markéta Šerých

Ruben Kužel

Jan Mamula

Jiří Černý

Pavel Jurníček

  

Odborná garance výcviku:

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA Institut Praha, zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem Lepičovským. 

 

 

 

Profily lektorů:

 PhDr. Jindřiška Seethalerová, (*1950 v Rychnově nad Kněžnou), vdaná2 děti. Absolvovala obor sociologie a kulturní výchova. Od roku 1991 pracuje v Domově sociálních služeb Vlašská v Praze  jako vedoucí výchovy. Stála u zrodu Diakonie ČCE, pracuje jako dobrovolník v krizovém centru a od roku 1999 zde vede terapeutickou skupinu. V Diakonii se angažovala též v rámci úseku vzdělávání a díky ní tak od roku 1992 probíhají výcviky v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) pro širokou škálu pracovníků pomáhajících profesí. Sama tímto výcvikem prošla, působila jako koterapeut a od roku 2000 vede samostatný výcvikový tým. Angažovala se také v mezinárodním hnutí Pastorační péče a poradenství.

 

 

Monika  Peterková  (*1958 v Chrudimi), vdaná, 4 dospělé děti, 3 vnučky. Individuální a skupinová terapeutka a supervizorka s vlastní praxí od r 1997 (aktuálně se věnuje především výcvikovým studentům). Absolvovala systematický výcvik v PCA a v Gestalt terapii a psychosyntéze, postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Vede v Pardubicích Centrum Don Bosco, které je zaměřeno na podporu a doprovázení mladých lidí, kteří opouští ústavní výchovu a pěstounskou péči.

 

 

 

 

 

 

   

Mgr. Alice Chamrádová, Dr. (*1969 v Praze), 4 děti. Vystudovala jednooborovou psychologii FF UK, pracovala jako psycholog u dětí s mentálním a kombinovaným postižením a později v krizovém centru Diakonie ČCE. Má za sebou výcviky v PCA (přístup zaměřený na člověka), Gestalt psychoterapii, Neurolingvistickém programování a koučování. Od roku 1995 pracuje jako personalistka v komerční sféře. Kromě toho se věnuje individuálnímu koučování, práci se skupinami a lektorské činnosti, vede workshopy pro organizace a semináře zaměřené na osobní růst. 

 

 

Markéta Šerých (* 1966 v Praze), vdaná, 3 děti. Původně oční optička, studovala psychologii na FF UK, má výcvik v přístupu zaměřeném na člověka , výcvik  v telefonické krizové intervenci a internetovém  poradenství. Pracuje jako OSVČ v kojeneckém ústavu – Dětském centru v Praze, jako učitelka v interní MŠ a lektorka keramického kroužku. Od roku 2008 pracuje pro internetovou linku důvěry.

 

 

Mgr. Ruben Kužel (*1963 v Praze), ženatý, dvě dcery. Odmaturoval jako programátor, pracoval jako sanitář na chirurgii a vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK. V Cambridge studoval pastoraci, nemocniční kaplanství a judaismus. Absolvoval systematické výcviky v Přístupu zaměřeném na člověka,  v Pesso Boyden psychomotorické terapii, a  v Maitri dýchání. Také supervizní výcvik a řadu krátko a střednědobých kurzů. Pracoval jako farář a nemocniční duchovní. Nyní terapeut, supervizor a lektor.

 

 

 

 

Jan Mamula (*1950 v Praze), ženatý, tři děti a tři vnučky. Maturoval jako slaboproudý technik, potom studia na Evangelické teologické fakultě UK, při čekání na státní souhlas dělník a topič, od r. 1982 pak evangelický duchovní. Absolvoval systematický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka (2001) a další kurzy v rámci pracovního úvazku v SOS centru Diakonie ČCE v Praze (1997-2004), kde působil jako pastorační poradce. Podílel se přípravě domácích i zahraničních mezioborových konferencí, pracoval v církvi jako novinář. Nyní v předčasném důchodu, účastní se supervizního výcviku a chystá se jako dobrovolník v SOS centru.

 

 

  

Mgr. Jiří Černý (*1958 v Brně), ženatý, 4 děti. Maturita na Konzervatoři v Plzni a Zdravotní škole v Praze, později Teologická fakulta UK. Psychoterapeutické výcviky Jakahami Praha (90-92) a ČSAP Brno (2004 - 2010). Pracoval jako psychoterapeut v Pastoračním středisku Praha. Nyní má soukromou psychoterapeutickou praxi a je psychoterapeutem v domácím hospici Cesta domů.

 www.psychoterapeutjiricerny.cz        www.cestadomu.cz

 

 

Mgr. Pavel Jurníček (*1976 v Prostějově), vystudoval pastorační činnost na VOŠ teologické a psychologii se speciální pedagogikou na PedF UK v Praze. Z terapeutických výcviků absolvoval Přístup zaměřený na člověka a Gestalt terapii. Soukromou psychologickou praxi má od roku 2007 a od roku 2011 je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii. V současnosti vede Centrum osobního rozvoje, věnuje se zejména individuální, párové a skupinové terapii. Inspiraci a odpočinek čerpá v přírodě, fotografování, běhání, v tichu a dobrém jídle:)

 

www.hodos.czwww.psycholog-jurnicek.cz