Formy práce

Program sestává ze 8 týdenních a 10 víkendových setkání, rozloženo do období čtyř let s frekvencí dva týdny a tři víkendy ročně. Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 • 450 hodin práce v zážitkových skupinách
 • 100 hodin nácviku dovedností vedení nedirektivního rozhovoru s jednotlivci a skupinami
 • 60 hodin teoretického základu
 • 50 hodin supervize z pracovišť účastníků

 

Je dán časový rámec a stanoveny aktivity, kterými je třeba projít, detailní strukturu programu určuje skupina sama.

 

Ve výcviku jsou používány následující vzdělávací a výcvikové přístupy:

 •       přednášky a semináře
 •       individuální studium
 •       interakce v malých a velkých skupinách
 •       zážitkové skupiny
 •       nácvik terapeutických odpovědí
 •       empatické laboratoře
 •       rozbor audio a video nahrávek
 •       nácvik facilitování skupiny
 •       individuální konzultace

 

Počet účastníků:

Předpokládá se vytvoření skupiny o počtu 24 až 28 účastníků, která se pro řadu činností dělí na 2 menší skupiny.